- Zakresy kompetencyjne

Z uwagi na to, że współpraca z kancelarią opiera się na dużym zaufaniu i wiąże się z przekazywaniem niekiedy poufnych informacji, ważne jest by nie dostały się one w niepowołane ręce. Zadania realizowane przez kancelarię doradztwa podatkowego zostały podzielone na osiem dziedzin. Do każdej z nich jest przydzielona u nas i u Państwa jedna osoba. Ponadto wyznaczana jest osoba dodatkowa, która podejmuje zastępstwo w razie nieobecności kolegi albo jest przełożonym, który chce dostawać korespondencję kierowaną z kancelarii doradztwa podatkowego. Ponadto do każdej dziedziny można przydzielić dowolną liczbę osób, które mogą zadawać w danych sprawach pytania albo zlecać zadania, ale nie dostają cyklicznej korespondencji z tej dziedziny (chodzi np. o prezesa zarządu, który nie chce zaprzątać sobie głowy codziennymi, typowymi sprawami).
Poniżej podajemy nazwy dziedzin zakresów kompetencyjnych wraz z opisem oraz przykładowymi czynnościami.

1 Dokumenty księgowe własne

Opis: Dziedzina obejmuje dokumenty tworzone w jednostce lub na jej polecenie, np. wyciągi bankowe.

Przykłady: Wystawianie faktur sprzedaży, wystawianie faktur korygujących, kompletowanie faktur sprzedaży, wystawianie duplikatów, raport kasowy, kasa fiskalna, dokumenty magazynowe, kompletowanie wyciągów bankowych, wystawianie delegacji, kompletowanie delegacji, dokumenty celne eksportowe, dokumentacja wewnątrzwspólnotowej dostawy, rozchód wewnętrzny w tym cele reprezentacyjne, umowy najmu i dzierżawy, sprawozdania finansowe dla banków, uchwały organów.

2 Dokumenty księgowe obce

Opis: Dziedzina obejmuje dokumenty otrzymane od podmiotów zewnętrznych.

Przykłady: faktury zakupu, dokumenty celne importowe, dokumentacja wewnątrzwspólnotowego nabycia, wystawianie not korygujących, dowody dostawy, polisy ubezpieczeniowe, zamawianie u dostawców duplikatów, zamawiane u dostawców faktur korygujących, zgłaszanie dostawcom ich błędów (np. danych adresowych w komputerze wystawiającym faktury).

3 Rozrachunki z kontrahentami

Opis: Szeroko rozumiane rozrachunki z przedsiębiorcami i innymi jednostkami

Przykłady: dowody zapłaty, potwierdzenia sald, dokonywanie potrąceń, czynności windykacyjne, wezwania do zapłaty, noty odsetkowe, spłaty kredytów.

4 Rozrachunki z zatrudnionymi

Opis: Szeroko rozumiane rozrachunki z zatrudnionymi

Przykłady: dowody zapłaty, remanenty, rozliczanie delegacji, rozliczanie zaliczek, rozliczanie kart kredytowych.

5 Rozrachunki publiczno-prawne

Opis: Rozrachunki z budżetami i kontakty z urzędami

Przykłady: płatności podatków, nadpłaty, naliczanie odsetek za zwłokę, zaświadczenia o niezaleganiu, zaświadczenia o dochodach, ewidencja środków trwałych itp., prognozy przychodów, kosztów i podatków, dokumenty firmowe/założycielskie.

6 Strategia podatkowa

Opis: Wszystkie ważne sprawy

Przykłady: wybór formy opodatkowania, likwidacja działalności, przekształcenia formy prawnej, wstępne wersje sprawozdań finansowych, projekty uchwał organów.

7 Sprawy pracownicze typowe

Opis: Zatrudnienie osób oraz bieżąca obsługa kadrowo-płacowa

Przykłady: listy wynagrodzeń, przygotowywanie umów, przygotowywanie zmian do umów, szacowanie kosztów związanych z zatrudnieniem, prowadzenie akt osobowych, zaświadczenie o zarobkach.

8 Sprawy pracownicze tajne

Opis: Poufne sprawy z zakresu zatrudniania

Przykłady: zwalnianie pracowników, pogorszenie warunków pracy lub płacy, wykonywanie zaleceń pokontrolnych PIP.

Jeżeli nie pamiętasz, jak zostały ustalone zakresy kompetencyjne w twojej firmie, przejdź na podstronę z formularzem i wybierz właściwy obszar wysyłki.
 

Data publikacji 12.02.2012