- Monitorowane parametry

W polskich przepisach można znaleźć wiele bonusów dostępnych dla mniejszych firm. Pilnujemy, żeby nikt przypadkiem nie przekroczył granicznych wartości.

 1. Ubezpieczenie chorobowe
 2. Prywatny samochód osobowy
 3. Kwartalny VAT
 4. Kwartalny podatek dochodowy
 5. Księgi rachunkowe
 6. Ryczałt miesięczny
 7. Ryczałt kwartalny
 8. Mały podatnik
 9. Zwolnienie z VAT
 10. Zwolnienie z kasy rejestrującej
 11. Ulgi i odliczenia w podatku dochodowym
 12. Dopłata podatku dla płacących zaliczki uproszczone
 13. Obowiązki dużych pracodawców
   

 
Ubezpieczenie chorobowe

Treść dla przedsiębiorcy (ubezpieczenie chorobowe, okres wyczekiwania upłynął): Przypominamy, że prowadzący działalność gospodarczą JEST objęty dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym na dzień {DATA}, a okres wyczekiwania upłynął, co oznacza, że w razie niezdolności do pracy potwierdzonej zwolnieniem lekarskim, ZUS będzie mu wypłacał zasiłek chorobowy, a w razie choroby osoby bliskiej, np. dziecka, zasiłek opiekuńczy.

Treść dla przedsiębiorcy (ubezpieczenie chorobowe, okres wyczekiwania nie upłynął): Przypominamy, że prowadzący działalność gospodarczą JEST objęty dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym na dzień {DATA}, ale okres wyczekiwania JESZCZE NIE upłynął, co oznacza gdy okres wyczekiwania już upłynie), że w razie niezdolności do pracy potwierdzonej zwolnieniem lekarskim, ZUS będzie mu wypłacał zasiłek chorobowy, a w razie choroby osoby bliskiej, np. dziecka, zasiłek opiekuńczy.

Treść dla przedsiębiorcy (ubezpieczenie chorobowe ustało lub nie aktywowe): Przypominamy, że prowadzący działalność gospodarczą NIE JEST zgłoszony do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego na dzień {DATA}, co oznacza, że w razie niezdolności do pracy, ZUS nie będzie mu wypłacał zasiłku chorobowego, a w razie choroby osoby bliskiej, np. dziecka, zasiłku opiekuńczego.

Treść wspólna: Warunkiem trwania dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego jest terminowe opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne.

Treść dla osoby współpracującej z przedsiębiorcą, zlecenioborcy i osoby współpracującej ze zleceniobiorcą są podobne.

Gdzie szukać: "Informacja dla klienta" za styczeń i lipiec. Monitorowany parametr jest podawany tylko dla przedsiębiorców, osób z nimi współpracujących, zleceniobiorców i osób z nimi współpracujących podlegających z tego tytułu obowiązkowo ubezpieczeniu społecznemu.

O co chodzi: Przedsiębiorca, osoba z nim współpracująca, zleceniobiorca i osoba z nim współpracująca mogą otrzymać zasiłek chorobowy lub opiekuńczy tylko wtedy, gdy są objęci ubezpieczeniem chorobowym. Wygasa ono w razie nieterminowego zapłacenia składki ZUS lub zapłacenia za niskiej składki ZUS. Okres wyczekiwania wynosi aż 90 dni.

Jak zareagować: Reakcja jest potrzebna tylko wtedy, jeśli monitorowany parametr jest niezgodny z oczekiwaniami, np. przedsiębiorca uważający się za objętego ubezpieczeniem chorobowym, nie jest nim objęty. Należy wypełnić zgłoszenie do ubezpieczenia (za pośrednictwem kancelarii doradztwa podatkowego), postarać się o przywrócenie terminu zapłaty zaległych składek (samodzielnie).

Prywatny samochód osobowy

Treść: Nadwyżka na dzień {DATA} kwoty wynikającej z ewidencji przejazdów samochodu osobowego nad wartością zaksięgowanych wydatków od początku roku {KWOTA}

Gdzie szukać: "Informacja dla klienta" za luty, maj i sierpień. Monitorowany parametr jest podawany tylko osobom użytkującym samochody osobowe niebędące ich własnością, prowadzącym ewidencję przebiegu.

O co chodzi: Kilometrówka przejazdów w celach służbowych jest przeliczana na maksymalny limit wydatków związanych z użytkowaniem samochodu, które będą kosztem uzyskania przychodów. Takimi wydatkami jest zakup paliwa, części zamiennych i eksploatacyjnych, olejów, smarów, opon, wydatki na naprawy, przeglądy, instalacja radia, autoalarmu, zakup narzędzi, apteczki, kanistra, mapy, wyposażenia garażu, składki ubezpieczeniowe, opłaty za dowód rejestracyjny, za parkowanie, przejazdy autostradą, holowanie.

Jak zareagować: Wartość dodatnia wskazuje, o ile więcej niż obecnie można dostarczać dokumentów kosztowych. Wartość ujemna wskazuje, że można dostarczać do księgowania mniej dokumentów kosztowych niż obecnie lub skrupulatniej rozpisywać wszystkie przejazdy służbowe. Przedsiębiorcy, którzy symbolicznie korzystają z samochodu w firmie, powinni się pogodzić z tym, że wydatki zawsze przekroczą limit.

Kwartalny VAT

Treść: Szacunkowa kwota podatku VAT do zapłaty w przyszłości wyliczona po zaksięgowaniu miesiąca, który nie kończy kwartału {KWOTA}

Gdzie szukać: "Informacja dla klienta" za styczeń, luty, kwiecień, maj, lipiec, sierpień, październik i listopad. Brak informacji oznacza, że w podatku VAT szacujemy nadwyżkę.

O co chodzi: Podatnik VAT rozliczający się metodą kwartalną na ogół jest zainteresowany, ile podatku przyjdzie mu zapłacić, bo często są to tak duże kwoty, że trzeba zacząć odkładać pieniądze.

Jak zareagować: Plany sprzedaży i zakupów na końcowe miesiące kwartału można tak zmienić, aby zmniejszyć podatek. Firmy, które zawsze płacą VAT, wiedzą, ile minimum pieniędzy już muszą odłożyć. Znając plany sprzedaży i zakupów można oszacować łączny podatek VAT za kwartał.

Kwartalny podatek dochodowy

Treść: Szacunkowa kwota podatku dochodowego do zapłaty w przyszłości wyliczona po zaksięgowaniu miesiąca, który nie kończy kwartału {KWOTA}

Gdzie szukać: "Informacja dla klienta" za styczeń, luty, kwiecień, maj, lipiec, sierpień, październik i listopad. Brak informacji oznacza, że w podatku dochodowym szacujemy nadwyżkę.

O co chodzi: Przedsiębiorca rozliczający się metodą kwartalną na ogół jest zainteresowany, ile podatku przyjdzie mu zapłacić, bo często są to tak duże kwoty, że trzeba zacząć odkładać pieniądze. Z kolei przedsiębiorcy, którzy na ogół nie płacą podatku dochodowego z powodu niskich zarobków lub strat, są zainteresowani tym, czy nagle nie przyjdzie im zapłacić podatku.

Jak zareagować: Plany sprzedaży i zakupów na końcowe miesiące kwartału można tak zmienić, aby zmniejszyć podatek. Firmy, które zawsze płacą dochodowy, wiedzą ile minimum pieniędzy już muszą odłożyć. Znając plany sprzedaży i zakupów można oszacować łączny podatek dochodowy za kwartał.

Księgi rachunkowe

Treść: Jeżeli przychody w bieżącym roku wyniosą równowartość 2.000.000,00 euro (około {KWOTA} zł) lub więcej, wystąpi konieczność prowadzenia ksiąg rachunkowych od {DATA}. Wyżej wymienione przychody na dzień {DATA} wynoszą {KWOTA}

Gdzie szukać: "Informacja dla klienta" za kwiecień, lipiec i październik. Monitorowany parametr nie jest podawany, gdy wychodzi na to, że przekroczenie limitu graniczy z cudem oraz nie jest podawany prowadzącym obowiązkowo księgi rachunkowe.

O co chodzi: Księgi rachunkowe są droższe w prowadzeniu od podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz wymagają o wiele większej dokładności w dokumentach gospodarczych. Pewnie dlatego wielu nie chce ich prowadzić.

Jak zareagować: Warto przypilnować przychodów, aby nie przekroczyć kwoty granicznej i nadal korzystać z podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Ryczałt miesięczny

Treść: Jeżeli przychody w bieżącym roku wyniosą więcej niż równowartość 250.000,00 euro (około {KWOTA} zł) nie będzie możliwe opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w bieżącym i następnym roku. Wyżej wymienione przychody na dzień {DATA} wynoszą {KWOTA}

Gdzie szukać: "Informacja dla klienta" za czerwiec i wrzesień. Monitorowany parametr nie jest podawany firmom, dla których podstawową działalnością są usługi uniemożliwiające korzystanie z ryczałtu ani wtedy, gdy wychodzi na to, że przekroczenie limitu graniczy z cudem.

O co chodzi: Czasami podatnikom opłaca się być na ryczałcie z działalnością gospodarczą albo z najmem.

Jak zareagować: Warto przypilnować przychodów, aby nie przekroczyć kwoty granicznej i nadal korzystać z ryczałtu. Jeżeli limit przychodów na pewno zostanie przekroczony, można podjąć starania, aby otworzyć nową firmę, która będzie mogła być na ryczałcie.

Ryczałt kwartalny

Treść: Jeżeli przychody w bieżącym roku wyniosą więcej niż równowartość 25000,00 euro (około {KWOTA} zł) nie będzie możliwe opodatkowanie w formie kwartalnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w przyszłym roku. Wyżej wymienione przychody na dzień {DATA} wynoszą {KWOTA}

Gdzie szukać: "Informacja dla klienta" za czerwiec i wrzesień. Monitorowany parametr nie jest podawany firmom, dla których podstawową działalnością są usługi uniemożliwiające korzystanie z ryczałtu ani wtedy gdy wychodzi na to, że przekroczenie limitu graniczy z cudem.

O co chodzi: Czasami podatnikom opłaca się być na ryczałcie z działalnością gospodarczą albo z najmem. Wygodniejszy jest ryczałt płacony raz na kwartał, bo umożliwia nieco więcej manipulacji z odliczeniami i wielokrotnie owocuje niepłaceniem ryczałtu przez cały rok. Przy ryczałcie miesięcznym jest to trudniejsze do uzyskania. Przy płaceniu symbolicznych kwot podatku wygodniej jest płacić go tylko cztery razy w roku, a nie dwanaście.

Jak zareagować: Jeżeli ktoś polubił ryczałt kwartalny, może próbować pilnować przychodów, by nie przekroczyć kwoty granicznej.

Mały podatnik

Treść: Jeżeli obroty brutto w bieżącym roku wyniosą więcej niż {KWOTA} zł nie będzie możliwe kwartalne płacenie podatków. Wyżej wymienione obroty na dzień {DATA} wynoszą: {KWOTA}.

Gdzie szukać: "Informacja dla klienta" za marzec, czerwiec, wrzesień i grudzień. Monitorowany parametr nie jest podawany wtedy, gdy wychodzi na to, że przekroczenie limitu graniczy z cudem.

O co chodzi: Firma płacąca podatek VAT i dochodowy co kwartał rzadziej płaci podatek oraz ma więcej czasu na uzupełnianie dokumentacji. Może także szybciej amortyzować majątek trwały, dzięki czemu płaci mniejszy podatek dochodowy.

Jak zareagować: Warto przypilnować obrotów, aby nie przekroczyć kwoty granicznej i nadal korzystać z kwartalnego płacenia podatków. Jeżeli u kwartalnego podatnika nastąpiło przekroczenie może zajść potrzeba przeorganizowania działalności pod kątem miesięcznego płacenia podatku (np. nie da się już najpierw sprzedać a potem kupić w celu wyzerowania podatku, trzeba przyspieszyć obieg faktur korygujących sprzedaż, ewentualnie zamówić prognozowanie podatków w trakcie miesiąca, spróbować opóźnić fakturowanie sprzedaży, ustalić nowe wzory na zasadność występowania o zwrot podatku i wielkość tego zwrotu). Dla podatnika rozliczającego VAT kasowo, przekroczenie limitu, to jeszcze większe perturbacje.

Zwolnienie z VAT

Treść: Jeżeli obroty w bieżącym roku wyniosą więcej niż {KWOTA} zł nie będzie możliwe korzystanie ze zwolnienia od podatku VAT w roku bieżącym i następnym. Wyżej wymienione obroty na dzień {DATA} wynoszą {KWOTA}

Gdzie szukać: "Informacja dla klienta" za luty, maj i sierpień. Monitorowany parametr nie jest podawany czynnym podatnikom VAT ani wtedy gdy wychodzi na to, że przekroczenie limitu graniczy z cudem.

O co chodzi: Podatnik VAT, który jest zwolniony od podatku, może klientom indywidualnym zaoferować niższe ceny, ponieważ nie płaci podatku VAT od swojej marży (reguła ta nie dotyczy eksporterów).

Jak zareagować: Warto przypilnować obrotów, aby nie przekroczyć kwoty granicznej i nadal korzystać ze zwolnienia od VAT pod warunkiem, że nie ograniczy to zanadto rozwoju firmy. Przekroczenie limitu oznacza, że zostało się podatkiem VAT. Każdy podatnik zwolniony, które jest narażony na przekroczenie limitu zawczasu dostaje szczegółową informację, o jego nowych obowiązkach.

Zwolnienie z kasy rejestrującej

Treść dla nieprowadzących sprzedaży detalicznej: Jeżeli w bieżącym roku rozpocznie się sprzedaż dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i przekroczy ona określony limit, trzeba będzie zainstalować kasę rejestrującą. Wartość limitu zależy wprost proporcjonalnie od ilości dni pomiędzy rozpoczęciem sprzedaży a końcem roku, więc im później nastąpi pierwsza sprzedaż, tym niższy limit. Podajemy wartość limitu przy założeniu, że sprzedaż rozpoczyna się w dniu {DATA}

Treść dla prowadzących sprzedaż detaliczną, którzy nie przekroczyli limitu: Jeżeli sprzedaż w bieżącym roku dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej przekroczy {KWOTA}, trzeba będzie zainstalować kasę rejestrującą. Podajemy wartość wyżej wymienionej sprzedaży na dzień {DATA}

Treść dla prowadzących sprzedaż detaliczną, którzy przekroczyli limit: Każdą sprzedaż w bieżącym roku dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej trzeba będzie zarejestrować w kasie rejestrującej, chyba że może korzystać ze zwolnienia.

Gdzie szukać: "Informacja dla klienta" za styczeń, maj i sierpień. Monitorowany parametr nie jest podawany posiadającym kasę rejestrującą.

O co chodzi: Firmy o małych obrotach detalicznych nie chcą mieć kasy fiskalnej. Sprzedaż dla osób prywatych może być dużym problemem dla firm, które prowadzą działalność skierowaną do biznesu, a czasami zdarza im się sprzedaż dla osoby prywatnej (np. sprzedaż używanego samochodu osobowego).

Jak zareagować: Wartość monitorowanego parametru wyższa od podanej kwoty oznacza, że trzeba będzie niedługo zainstalować kasę fiskalną, chyba że sprzedaż dla osób prywatnych jest organiczona do sprzedaży zwolnionej od kasy fiskalnej. Innym rozwiązaniem jest zaprzestanie sprzedaży dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, która nie jest zwolniona od kasy fiskalnej. Wartość monitorowanego parametru niższa od podanej kwoty oznacza, że na razie nie trzeba jeszcze kupować kasy. Warto sprawdzić, z których zwolnień od kasy z poniższej listy można skorzystać, a jeśli nie ma żadnego, to trzeba pogodzić się z zakupem kasy albo wstrzymać sprzedaż dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Najczęściej korzysta się z takich zwolnień:
- sprzedaż dla własnego pracownika,
- dostawa towarów pocztą lub kurierem, zapłata tylko na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym i prowadzenie ewidencji wpłat oraz dostaw,
- usługi (w tym wynajem mieszkania) w całości opłacone przelewem i prowadzenie ewidencji wpłat oraz dostaw,
- sprzedaż energii elektrycznej, gazu, wody,
- sprzedaż nieruchomości,
- sprzedaż środka trwałego wykazanego w ewidencji,
- wyższy niż 80% udział w obrotach usług edukacyjnych, finansowych, ubezpieczeniowych, telekomunikacyjnych, świadczonych przez organizacje członkowskie.

Ulgi i odliczenia w podatku dochodowym

Treść dla osób fizycznych: Nadwyżka kosztów nad przychodami, którą warto zlikwidować do końca roku, np. przyspieszając przychody lub przesuwając koszty na przyszły rok (stan na dzień {DATA} jednak z uwzględnieniem składek ZUS, które będą płacone do końca roku) {KWOTA}. Minimalna nadwyżka (o której mowa wyżej), którą warto zlikwidować, jeżeli osiąga się wystarczające dochody z innych źródeł niż działalność gospodarcza lub małżonek osiąga wystarczające dochody {KWOTA}

Treść dla osób prawnych: Nadwyżka kosztów nad przychodami, którą warto zlikwidować do końca roku, np. przyspieszając przychody lub przesuwając koszty na przyszły rok (stan na dzień {DATA}) {KWOTA}

Treść wspólna: Jeśli nie zgłoszono do kancelarii doradztwa podatkowego dokumentów uprawniających do korzystania z ulg podatkowych (a takowe są lub będą), to podane powyżej kwoty (symulacje) powinny być wyższe.

Gdzie szukać: "Informacja dla klienta" za październik i listopad. Monitorowany parametr nie jest podawany podmiotom, które nie ustalają kosztów lub osiągają przychody wolne od podatku.

O co chodzi: Wielu przedsiębiorców próbuje na siłę robić koszty najwyraźniej zapominając, że podatek dochodowy zmniejszają przeróżne odliczenia i ulgi, w tym straty z lat poprzednich lub składki zdrowotne. Jeżeli kancelaria doradztwa podatkowego na bieżąco w ciągu roku dostaje dokumenty na potwierdzenie odliczeń i ulg, to na bieżąco zmniejsza podatek, zaleca wystąpienie o zaniechanie poboru zaliczek miesięcznych. Monitorowany parametr przydaje się, jeżeli ktoś chce prowadzić firmę na zerze - bez płacenia podatku dochodowego i bez wykazywania strat.

Jak zareagować: Dostarczyć (jeżeli jeszcze tego nie zrobiono) wszystkie dokumenty o odliczeniach i ulgach w podatku dochodowym. Dodatnia wartość monitorowanego parametru podpowiada, żeby zaprzestać robienia kosztów, chyba że remanent na koniec roku będzie dużo wyższy od remanentu na początek roku. Można postarać się przyspieszyć przychody szybciej kończąc zlecenia lub aktywniej namówić kontrahentów do zakupu jeszcze w starym roku. Dobry efekt da także sprzedaż środków trwałych lub wyposażenia. Niektórym takie działania kojarzą się ze "sprzedażą kosztów", dlatego zwłaszcza sprzedaż usług niematerialnych trzeba uwiarygodnić także innymi dowodami niż faktura. Ujemna wartość monitorowanego parametru wskazuje, że firma jest dochodowa, że wskazane jest poszukanie kosztów i warto dowiedzieć się, z jakich ulg i odliczeń dałoby się skorzystać; warto sprawdzić, czy remanent na koniec roku będzie dużo niższy niż remanent na początek roku. Osoby fizyczne po obliczeniu różnicy pomiędzy dwiema podanymi nadwyżkami kosztów nad przychodami, uzyskają informację, ile wynoszą "wystarczające dochody" (jeśli druga nadwyżka jest liczbą ujemną, to "wystarczające dochody" są równe pierwszej nadwyżce).

Dopłata podatku dla płacących zaliczki uproszczone

Treść: Różnica na dzień {DATA} pomiędzy należnym podatkiem obliczonym od dochodu a kwotą wpłaconych zaliczek na podatek dochodowy obliczanych metodą uproszczoną

Gdzie szukać: "Informacja dla klienta" za wrzesień i grudzień. Monitorowany parametr jest podawany płacącym zaliczki metodą uproszczoną.

O co chodzi: Zaliczki miesięczne płacone metodą uproszczoną to stała kwota niezależna od rzeczywistego dochodu w roku podatkowym. Z tego powodu podatek dochodowy obliczony od realnego dochodu może znacznie różnić się od kwoty zaliczek.

Jak zareagować: Dodatnia wartość monitorowanego parametru oznacza, że należy się liczyć z dopłatą podatku dochodowego w zeznaniu rocznym maksymalnie w takiej kwocie. Wysoka dopłata wymaga zabezpieczenia pieniędzy na zapłatę podatku. Ujemna wartość monitorowanego parametru oznacza, że można liczyć na zwrot podatku minimum w takiej kwocie. Ostateczna wartość podatku w zeznaniu rocznym będzie się różnić z powodu informacji, które kancelaria doradztwa podatkowego otrzyma od klienta (np. dodatkowe faktury).

Obowiązki dużych pracodawców

Treść – płatnik zasiłków: Jeżeli liczba osób zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego według stanu na 30 XI przekroczy 20, od nowego roku przez co najmniej rok wypłatę i rozliczanie zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich itp. zamiast ZUS trzeba będzie zorganizować we własnym zakresie, w czym pomożemy. Zmiana może być odebrana korzystnie przez pracowników i zleceniobiorców, bo szybciej otrzymają zasiłek, ale wymaga zaangażowania gotówki, bo dopiero po wypłaceniu zasiłku ZUS go refunduje. Niestety wzrośnie ryzyko wypłacenia zasiłków nienależnych; do tej pory ZUS weryfikował poprawność dokumentów medycznych itp. oraz uprawnienia świadczeniobiorców. Za to samodzielnie będzie można kontrolować, jak pracownicy wykorzystują zwolnienia, co jest przydatne w zwalczaniu wysokiej absencji. Liczba osób zgłoszonych do ubezpieczenie chorobowego na 31 X:

Treść – regulamin pracy i wynagradzania: Jeżeli liczba pracowników osiągnie 50 osób, to trzeba stworzyć regulamin pracy i zawarty w nim lub niezależny regulamin wynagradzania. Regulamin krępuje swobodę pracodawcy, który do tej pory wszystko mógł określić w umowach o pracę z poszczególnymi osobami, a teraz wszystkich pracowników lub wszystkich w poszczególnych grupach zawodowych trzeba traktować tak samo, np. co do premiowania, zasad ustalania wynagradzania. Raz wprowadzonych regulaminów nie da się łatwo znieść. Regulaminy pracy oraz wynagradzania nie dotyczą zleceniobiorców, wykonawców umów o dzieło itp. Liczba pracowników na 31 X:

Treść – ZFŚS: Jeżeli liczba pracowników według stanu na 1 I osiągnie 50 etatów, to trzeba ze skutkiem od nowego roku stworzyć zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, natomiast nie trzeba będzie wypłacać świadczenia urlopowego. Konieczne jest opracowanie regulaminu, utworzenie komisji rozpatrującej wnioski socjalne załogi, założenie konta bankowego i wpłacanie na nie 1.229,30 zł za każdy etat na rok. Raz utworzonego funduszu nie da się łatwo zlikwidować. Liczba etatów na 31 X:

Treść – wpłaty na PFRON: Jeżeli liczba pracowników osiągnie 25 etatów, to trzeba zacząć wpłacać pieniądze na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wpłat można uniknąć zatrudniając osoby niepełnosprawne, tak aby stanowiły minimum 6% zatrudnionych lub dokonując terminowo opłacanych zakupów usług od firm zatrudniających dużo osób niepełnosprawnych wystawiających stosowne informacje obniżające wpłaty na PFRON. Wpłaty wynoszą ok. 2.000,0 zł miesięcznie za każdy etat brakujący do osiągnięcia pułapu 6%, więc nie są to małe pieniądze. Liczba etatów na 31 X:

Treść – wpłaty na PFRON: Różne schorzenia osób niepełnosprawnych są rozmaicie taryfikowane w ustawie (np. najbardziej chorzy liczeni są potrójnie). Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych na 31 X określony w procentach wynosi:

Treść – zwolnienia grupowe: Jeżeli liczba pracowników osiągnie 20 osób, to trzeba zacząć przestrzegać ustawy o zwolnieniach grupowych. Jeżeli zwalnianych jest mniej niż 10 osób, to zwalnianym pracownikom trzeba wypłacić odprawę w zależności od stażu zakładowego w wysokości od jedno- do trzymiesięcznego wynagrodzenia danego pracownika. Gdy zwolnienie dotyka co najmniej 10 osób, przepisy dodatkowo wymagają, aby przed wręczeniem wypowiedzeń zawrzeć w tej sprawie porozumienie z przedstawicielem załogi wyłonionym w wyborach oraz powiadomić powiatowy urząd pracy o zwalnianych osobach i przyczynach zwolnienia. Liczba pracowników na 31 X:

Treść – służba bhp: Dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy rozwiązano poprzez wprowadzenie widełek zależnych od ilości zatrudnionych pracowników i określenie, kto ma się w firmie zajmować bhp. Do 10 pracowników, a w branżach o małym ryzyku wypadków przy pracy do 20, można samodzielnie zajmować się bhp, jeśli jest się do tego przeszkolonym (kurs trwa 16 godzin), do 100 pracowników można zawrzeć umowę z zewnętrzną firmą. Liczba pracowników na 31 X:

Treść – rada pracowników: Jeżeli przeciętna liczba pracowników w okresie ostatnich sześciu miesięcy osiągnie 50 osób, to pracownicy będą mogli utworzyć radę pracowników. Rada pracowników jest organem przedstawicielskim załogi w danym zakładzie pracy, z którym pracodawca zobowiązany jest omawiać najistotniejsze sprawy mogące wpływać na stan zatrudnienia lub sposób organizacji pracy. Przeciętna liczba pracowników w okresie 1 V - 31 X:

Gdzie szukać: "Informacja dla klienta" za październik. Brak informacji oznacza, że liczba zatrudnianych jest na tyle niska, że pracodawcy nie grozi przekroczenie limitu. Monitorowany parametr nie jest podawany klientom, którzy już są objęci danym obowiązkiem.

O co chodzi: Duzi pracodawcy mają więcej obowiązków wobec zatrudnianych osób polegających na zwiększeniu ilości przetwarzanej dokumentacji, utrudnieniu zwalniania pracowników lub obniżania wynagrodzeń, dodatkowych pieniądzach dla zatrudnionych lub opłatach na rzecz instytucji państwowych.

Jak zareagować: Warto tak prowadzić politykę kadrową, aby nie przekroczyć lub jak najpóźniej przekroczyć graniczne limity, np. utworzenie spółki córki, outsourcing, agencja pracy tymczasowej. Jeżeli zatrudnienie musi być wysokie, można podjąć działania, aby nieuniknione dodatkowe wydatki premiowały cenione przez pracodawcę postępowanie pracowników.

Data publikacji 07.11.2018