- Optymalizacja podatkowa

Biorąc pod uwagę, że na źle dobranej formie opodatkowania można stracić wiele tysięcy, optymalizację podatków warto zrobić nawet u kilku księgowych. Prognoza jest przydatna przede wszystkim przed utworzeniem firmy lub przed rozpoczęciem działalności w nowych branżach. Polecamy ją też firmom, które nigdy nie próbowały optymalizacji.

Prognozowanie wysokości podatków w zależności od formy opodatkowania obejmuje przygotowanie 4-15 stronicowego raportu i 1-2 stronicowej opinii z wnioskami. Jest to naprawdę dogłębna analiza. Usługa ta dla naszych stałych klientów jest bezpłatna i wykonywana raz w roku. Czas jej przygotowania to około tydzień od dnia dostarczenia kompletu danych planowanych lub historycznych z poprzednich lat. Do analizy potrzebne jest: 

  • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (dla spółek od wszystkich wspólników) lub odpis z rejestru przedsiębiorców KRS
  • informacja o tym, jakie składki ZUS płaci każdy wspólnik
  • kwoty przychodów firmy w podziale na różne rodzaje działalności (według PKD albo według własnego zestawienia; chodzi o możliwość przyporządkowania przychodów do stawek ryczałtu i sprawdzenie dostępności różnych form opodatkowania); można rozdzielić na poszczególne miesiące lub podać na cały rok
  • kwoty dochodów z innych źródeł (z najmu i dzierżawy przydałyby się również koszty); również dochody współmałżonków
  • kwota kosztów uzyskania przychodów; można rozdzielić na poszczególne miesiące lub podać na cały rok; można rozdzielić na grupy
  • kwoty ulg i odliczeń w podatku dochodowym
  • wszystkie zeznania roczne za dwa poprzednie lata (również współmałżonków)

 

Wszelkie kwoty mogą być wartościami planowanymi lub historycznymi (nie muszą pochodzić z konkretnego roku, np. naszym stałym klientom prognoza jest wykonywana na bazie okresu od grudnia do listopada, bo te dane na moment podejmowania decyzji o formie opodatkowania, czyli na 20 stycznia są najświeższe).
Nie ma problemu, aby w przekazanych dokumentach utajnić wszystkie dane osobowe (nazwiska, adresy, nazwy). Księgowego interesują tylko liczby i status prawny.

Przejdź na stronę z numerami telefonów, faksów i adresów mailowych. Kontakt z kancelarią. 

Data publikacji 21.03.2016