- Audyt podatkowy

Cenną umiejętnością w biznesie jest uprzedzenie działań konkurenta. Organy podatkowe zajmują się zwiększeniem podatków, gdy dostrzegą taką możliwość, a podatnikowi zależy na zmniejszeniu. Większość błędów podatkowych popełnia się jednak z przyczyn, którym można zapobiec, jak brak poprawnych dokumentów, błędna kwalifikacja zdarzeń, niezauważenie zmiany przepisów. Efektem audytu podatkowego może być zmniejszenie podatków.

Kancelaria doradztwa podatkowego proponuje wykonanie audytu obejmującego:

  • podatki dochodowe i VAT od prowadzonej działalności,
  • podatek dochodowy, składki ubezpieczeniowe oraz wpłaty na PFRON dotyczące wynagrodzeń,
  • podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.

Audyt może dotyczyć zarówno całości, jak i części działalności. Oprócz przekazania pisemnego raportu, przyznajemy prawo do określonej liczby godzin konsultacji poaudytowych.

Przejdź na stronę z numerami telefonów, faksów i adresów mailowych. Kontakt z kancelarią.

Audyt podatkowy Warszawa - zmniejszenie podatków, optymalizacja podatku

Data publikacji 21.03.2016