- USŁUGI DORADZTWA PERSONALNEGO

Oferujemy kompleksowe usługi z zakresu doradztwa personalnego mające na celu wsparcie pracodawców w efektywnym zarządzaniu najważniejszym potencjałem, za pomocą którego realizują cele biznesowe – ludźmi. Wykorzystując wiedzę na temat HR oraz znajomość wielu branż, w których działają nasi klienci, potrafimy dobrać właściwe narzędzia i metodologię do wsparcia w procesach:

1) rekrutacja:

- Direct Search – poszukiwanie kandydatów metodą bezpośrednią na stanowiska średniego       i wyższego szczebla
- Assessment / Development Centre – indywidualna ocena kandydata w kontekście konkretnego stanowiska pracy (predyspozycje osobowościowe i umiejętności)

2) budowanie systemów motywacyjnych pracowników przez:

- oceny:
  - ocena 360º - ocena kompetencji przez współpracowników, przełożonych, podwładnych oraz samoocena
  - oceny okresowe – cykliczne oceny efektywności w pracy

- budowanie ścieżek karier
- propozycje świadczeń pozapłacowych

3) badanie kluczowych kompetencji:

- opisy istniejących stanowisk pracy
- tworzenie profili zawodowych przydatnych np. do procesu rekrutacji

4) diagnoza i pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z HR: konflikty, brak efektywności, radzenie sobie z sytuacją zmiany itp.

5) outplacement:

- wsparcie pracowników w aktywizacji na rynku pracy: pisanie dokumentów aplikacyjnych
- monitoring rynku pracy
- szkolenia z autoprezentacji

Data publikacji 09.05.2016