- Likwidacja spółki

Mądrzy ludzie mawiają, że łatwiej spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością utworzyć niż zlikwidować. Dużo w tym racji. Przepisy nakazują postawić spółkę w stan likwidacji, sporządzić bilans otwarcia i zakończenia likwidacji, napisać sprawozdanie z działalności likwidatora(ów). Po co robić to samemu?

Życie pokazuje, że w okresie likwidacji, ale także w okresie przygotowań do likwidacji, wymagana jest ścisła współpraca biura rachunkowego z prawnikiem. Przykładowo trzeba wyliczyć, ile jeszcze lat obrotowych upłynie w okresie likwidacji i postarać się pokryć straty zyskami. Ostatnie momenty dla spółki w likwidacji mogą bowiem z powodu wyprzedaży majątku być dochodowe pod kątem podatkowym. Czy można ominąć zakaz wypłat dla wspólników? Czy koniecznie trzeba ściągnąć wierzytelności, aby zlikwidować spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

Proponujemy prowadzić księgowość w ostatnich miesiącach funkcjonowania spółki i pomagać w wypełnieniu obowiązków formalnych, jak zgromadzenia wspólników, zgłoszenia w sądzie rejestrowym, sprawozdania finansowe i z działalności likwidatora(ów).

Data publikacji 08.08.2017